Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w Instytucie Psychologii UJ na Wydziale Filozoficznym w Zakładzie Psychologii Ogólnej w ramach projektu pt. „Od(uczenie) się bólu przez konsekwencje. Tworzenie uczeniowej teorii działania placebo” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu MAESTRO 12 (el. PSP: K/PBN/000046).

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. posiadają co najmniej stopień doktora,
  2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy,
  3. biorą czynny udział w życiu naukowym.

3) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie                pracowników badawczych.

 

Więcej informacji w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania
docx
konkurs na adiunkta