Pożegnanie prof. Zbigniewa Zaleskiego

Dyrekcja, Rada Naukowa i cała społeczność Instytutu Psychologii z głębokim żalem zawiadamiają, że zmarł prof. dr hab. Zbigniew Zaleski, pracownik Instytutu Psychologii UJ w latach 1998 -2004, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej w latach 1998 -2003, promotor prac magisterskich i rozpraw doktorskich, zaangażowany i ceniony wykładowca.

W 1972 roku Zbigniew Zaleski ukończył studia z zakresu psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał także kolejne stopnie naukowe, a od roku 1994 roku był profesorem nauk humanistycznych. Najsilniej związany z uczelnia macierzystą, gdzie w latach 1999 – 2005 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Kierował Katedrą Psychologii Emocji i Motywacji. 

Przedmiotem Jego badań i publikacji była problematyka motywacji i emocji, uprawiana z rozmachem i głębokim znawstwem przedmiotu, oraz w intensywnej i szerokiej współpracy międzynarodowej. Autor cennych monografii oraz artykułów publikowanych na świecie i w Polsce.

Ceniony i lubiany promotor licznych prac doktorskich i magisterskich. Był europosłem Vi i VII kadencji, należał do frakcji Europejskiej Partii Ludowej – Europejskich Demokratów.

Był człowiekiem mądrym, otwartym i życzliwym, pamiętamy Jego znakomite poczucie humoru i błyskotliwość.

Msza żałobna zostanie odprawiona w piątek 6 września o godz. 9 w kościele pw. św. Karola Boromeusza w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 14. Uroczystości pogrzebowe odbędą się bezpośrednio po mszy św. na cmentarzu Stare Powązki.