Przejdź do głównej treści

Zapraszamy do Kawiarni Naukowej

Zapraszamy na kolejne spotkanie Kawiarni Naukowej IPs pt. "Do czego to jest podobne? Status metod projekcyjnych we współczesnej psychologii".

Udział wezmą: dr Alicja Czerederecka  (Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków), prof. dr hab. Jacek Paluchowski (Instytut Psychologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza), dr hab. Romuald Polczyk, prof. UJ (IPs UJ), dr Emilia Wrocławska-Warchala (Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Prowadzenie: dr Arkadiusz Białek.

Czwartek, 23 maja, godz. 17.30, ul. Rajska 12, Arteteka.

 

Polecamy również
Obrona rozprawy doktorskiej mgr Marianny Boros
Obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Rączy
Obrona rozprawy doktorskiej mgr Kai Szarras-Kudzia
Science First: finał sezonu!