Przejdź do głównej treści

„Sześćdziesiąt lat studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim”

„Sześćdziesiąt lat studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim”

23 czerwca 2017 r. w sali amfiteatralnej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja pt.: „Sześćdziesiąt lat studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim”.

Wydarzenie z okazji rocznicy istnienia Instytutu Psychologii UJ uświetnili swoją obecnością m.in. dr hab. Jan Blecharz, prof. AWF w Krakowie – kierownik Zakładu Psychologii AWF w Krakowie, prof. dr hab. Ewa Czerniawska – przedstawicielka dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, dr Krystyna Golonka – zastępca dyrektora Instytutu Psychologii Stosowanej UJ, prof. dr hab. Anna Grabowska – kierownik Pracowni Psychofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego, dr hab. Bernadetta Izydorczyk – dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej UJ, prof. dr hab. Małgorzata Kossowska – prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ, dr hab. Krzysztof Krzyżewski, prof. UKSW – kierownik Katedry Psychologii Ogólnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr hab. Krzysztof Mudyń, prof. UP – kierownik Zakładu Badań Podstawowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Katowicach, dr hab. Sławomir Śpiewak – prodziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, prof. dr hab. Janusz Zdebski – dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, oraz dr Anna M. Ziółkowska – prodziekan Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. W spotkaniu wzięli również udział absolwenci, a także aktualni i byli pracownicy Instytutu.

Gości przywitał dyrektor Instytutu Psychologii UJ, dr hab. Michał Wierzchoń. W pierwszej części konferencji pt.: „Osoby” wystąpili: dr Krzysztof Brocławik, prof. dr hab. Maria Kielar-Turska, dr Anna Knoblach-Gala, dr hab. Krzysztof Krzyżewski, prof. UKSW, dr Maria Ligęza, prof. dr hab. Władysław Łosiak, prof. dr hab. Tadeusz Marek, prof. dr hab. Edward Nęcka, dr hab. Jarosław Orzechowski, oraz dr hab. Magdalena Smoczyńska, którzy przybliżyli sylwetki i dokonania wybitnych postaci z przeszłości Instytutu. W części drugiej, pt.: „Konteksty” odbyła się dyskusja panelowa, w czasie której uczestnicy podzielili się wspomnieniami z czasów, kiedy sami studiowali psychologię. Dyskusję poprowadził prof. dr hab. Jan Kaiser, a uczestniczyli w niej: dr hab. Jan Blecharz, prof. AWF w Krakowie, prof. dr hab. Józef Gierowski, dr Anna Knobloch-Gala, dr hab. Grażyna Makiełło-Jarża oraz liczne osoby obecne na sali.

Dyrekcja oraz Komisja Historyczna Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego dziękują za wszystkie wyrazy uznania, gratulacje i życzenia z okazji 60-tej rocznicy rozpoczęcia studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Program Konferencji

 

Gratulacje i życzenia:

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

fot. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego