Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista aktualnie realizowanych projektów badawczych

Neuronalne podłoża zaburzeń świadomości - rozróżnianie poziomu świadomości przy użyciu miar organizacji strukturalnych i funkcjonalnych sieci.

kierownik projektu: mgr Krzysztof Gociewicz

Dlaczego już po jednej sesji ćwiczeń fizycznych o umiarkowanej intensywności czujemy się lepiej? Mózgowy mechanizm poprawy nastroju jako wynik zmian w procesach przetwarzania bodźców emocjonalnych.

kierownik projektu: mgr Tomasz Ligęza

Psychologiczne mechanizmy solidarności z grupami nieuprzywilejowanymi.

kierownik projektu: dr Katarzyna Jaśko

Zagrożenie poczucia kontroli a normy społeczne: Konformizm, kształtowanie lub zmiana norm.

kierownik projektu: dr hab. Marcin Bukowski, prof. UJ

Badanie neuronalnych mechanizmów interakcji pomiędzy czytaniem wzrokowym oraz dotykowym jako szansa weryfikacji klasycznego modelu organizacji mózgu

kierownik projektu: mgr Łukasz Bola

Tożsamość narodowa w perspektywie relacyjnej: wpływ relacji wewnątrzgrupowych na postawy międzygrupowe

kierownik projektu: dr hab. Maciej Sekerdej

Wychodząc z trybu automatycznego: behawioralne, poznawcze i neuronalne mechanizmy samokontroli.

kierownik projektu: prof. dr hab. Edward Nęcka

Rola oczekiwań i lęku w genezie analgezji placebo i hiperalgezji nocebo wywołanej przez warunkowanie klasyczne i sugestie słowne.

kierownik projektu: dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ

Poznawcze mechanizmy wolicjonalności - rola ważenia sygnałów oraz integracji sensorycznej u osób zdrowych i psychotycznych.

kierownik projektu: mgr Bartosz Majchrowicz

The Multilingual Mind

kierownik projektu: dr hab. Zofia Wodniecka Chlipalska, prof. UJ