Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podwójna funkcja metapoznania: badanie zależności między regulacją a monitorowaniem

Kierownik projektu: dr Marta Siedlecka

Agencja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Program: OPUS
Kwota finansowania: 

Ludzie posiadają zdolność do autorefleksji i kierowania swoim zachowaniem. Wiele wiadomo już na temat tego, co wpływa na to, jak trafnie potrafimy oszacować poziom swojej wiedzy lub skuteczność stosowanej strategii rozwiązywania problemu, oraz w jaki sposób wykorzystujemy tę wiedzę do zmiany swojego zachowania. Wciąż jednak nie rozumiemy w jaki sposób działają podstawowe procesy metapoznawcze, które monitorują i regulują przebieg innych procesów poznawczych. Współczesne badania dotyczące mechanizmów metapoznania zwykle zajmują się monitorowaniem i regulacją osobno, często przy użyciu różnych paradygmatów badawczych i w różnych kontekstach teoretycznych. U podłoża tego projektu leży założenie, że monitorowanie i regulacja nie powinny być badane niezależnie od siebie, ponieważ nieustannie na siebie wpływają. Procesy niższego rzędu podlegają ciągłej kontroli i regulacji, jednocześnie wpływając na wyniki procesu monitorowania, który kieruje dalszą regulacją.
Ogólnym celem tego projektu jest pogłębienie wiedzy na temat wzajemnego oddziaływania między metapoznawczym monitorowaniem i metapoznawczą regulacją. Bazując na wiedzy o tym, w jaki sposób ludzie celowo monitorują i kierują swoją aktywnością poznawczą, zbadam w jaki sposób procesy metapoznawcze współdziałają w sytuacjach, w których możliwości intencjonalnej regulacji są w różny sposób ograniczone. Moim celem będzie ustalenie czy i w jaki sposób zwracanie uwagi na efekty monitorowania wpływa na procesy regulacji, czy zwiększona potrzeba regulacji zmienia procesy monitorowania i ich trafność, oraz czy i w jaki sposób regulowane są procesy metapoznawcze. Planuję przeprowadzenie czterech badań behawioralnych z wykorzystaniem zestawu zadań angażujących różne procesy poznawcze: percepcję wzrokową, pamięć epizodyczną i pamięć semantyczną, oraz różniących się sposobem, w jaki może zachodzić w nich regulacja.
Uzyskane dane pozwolą na modyfikację współczesnych modeli metapoznania tak, aby uwzględniały złożone relacje między poznaniem i metapoznaniem. W konsekwencji przyczynią się również do opracowania teorii opisującej sposób działania procesów metapoznawczych niezależnie od rodzaju zadania, przed jakim staje system poznawczy.