Przejdź do głównej treści

Zakład Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. Stefana Szumana

Pracownicy

Zakładem kieruje prof. dr hab. Marta Białecka-Pikul

prof. dr hab. Marta Białecka-Pikul

dr Arkadiusz Białek

dr Karolina Byczewska-Konieczny

dr Anna Filip

dr Małgorzata Stępień-Nycz

mgr Joanna Jakubowska

mgr Anna Stypuła

W ZPRiW działa Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka

W Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka, działającym przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, opisujemy i wyjaśniamy zmiany w rozwoju poznawczym i społecznym małych dzieci. Korzystając ze specjalnie przygotowanych pomieszczeń oraz troszcząc się o komfort dziecka, gwarantujemy bezpieczny i przyjazny dla naszych małych uczestników przebieg badań.

Odwiedź witrynę Laboratorium.

W ZPRiW działa Pracownia Psychologii Dziecka

Odwiedź witrynę Pracowni Psychologii Dziecka

 

Historia

Historia polskiej psychologii rozwojowej na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zakład Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. Stefana Szumana ma długą i ciekawą historię. Założony w międzywojniu rozwinął się na tyle mocno, by odrodzić się po latach wojennej zawieruchy i funkcjonować aktywnie od pierwszych lat po wojnie. Przetrwał także szczęśliwie różne zmiany strukturalne, jakie wprowadzano w szkolnictwie wyższym. Utrzymane zostało zapoczątkowane przez pierwszego kierownika, Profesora Stefana Szumana podejście do badania zjawisk rozwojowych: obserwowanie ich przejawów, rzetelne rejestrowanie, dokładne opisywanie i dążenie do wyjaśnienia. Wiele tematów podjętych przez Profesora i realizowanych przez Jego współpracowników znalazło kontynuację w aktualnie prowadzonych pracach. więcej o Historia polskiej psychologii rozwojowej na Uniwersytecie Jagiellońskim