Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Ongoing Research Projects

DigiPatch: Moving From Networked To Patchworked Society: Motivational Unperpinnings and Societal Consequences

Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata Kossowska

Rytmy uwagi: Funkcjonalna i przyczynowa rola oscylacji neuronalnych w uwadze selektywnej.

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Asanowicz, prof. UJ

Czy mózg niewidomego widzi słowa w brajlu? Badanie fMRI procesu czytania w korze wzrokowej niewidomych

Kierownik projektu: Maria Czarnecka

Zmiana przekonań dotyczących nauki i polityki: rola motywacji i strategii przetwarzania informacji

Kierownik projektu: dr Gabriela Czarnek

Interakcje serca i mózgu jako nowe podejście do zrozumienia związku między ćwiczeniami fizycznymi a nastrojem.

Główny wykonawca projektu: dr Tomasz Ligęza

Inclusivity Norms to Counter Polarization in European Societies (INCLUSIVITY)

Project leader: Prof. Maarten van Zalk (Osnabrück University) Project partner: dr hab. Marcin Bukowski, prof. UJ (Jagiellonian University)

Mechanisms, determinants and methods of reducing the memory conformity effect

Principal investigator: mgr Magdalena Kękuś

Reinforcement of the open-label placebo effect. Determining and comparing the effectiveness of different learning processes in producing the non-deceptive placebo effect

Principal investigator: mgr Justyna Brączyk

In search of the neuropsychophysiological underpinnings of impaired figurative language comprehension in schizophrenia: on the role of the salience gradability of meanings - behavioral, EEG, and MRI study

Principal investigator: Gabriela Gore-Gorszewska

In search of the neuropsychophysiological underpinnings of impaired figurative language comprehension in schizophrenia: on the role of the salience gradability of meanings - behavioral, EEG, and MRI study

Principal investigator:dr Przemysław Adamczyk