Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

POKÓJ: 5.16

OPIEKUN: dr Krystian Barzykowski

KONTAKT: krystian.barzykowski@uj.edu.pl

 

REGULAMIN: Kliknij tutaj.

W Laboratorium Badania Bólu prowadzone są eksperymentalne badania nad percepcją,  pamięcią i modyfikacją doznań bólowych. Laboratorium wyposażone jest w specjalistyczny, atestowany sprzęt umożliwiający wywoływanie doznań bólowych poprzez aplikację bodźców elektrycznych (Constant Current High Voltage Stimulator firmy Digitimer, model DS7AH), bodźców termicznych (Pathway Pain & Sensory Evaluation System firmy Medoc, model ATS) oraz bodźców uciskowych (Commander Algometer Pain Evaluation Tool firmy JTech Medical).

 

POKÓJ: 5.25

OPIEKUN: dr Elżbieta Bajcar

KONTAKT: elzbieta.bajcar@uj.edu.pl

 

REGULAMIN: Kliknij tutaj.

HARMONOGRAM: Klinknij tutaj.

LangUsta, czyli Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności skupia naukowców i studentów zainteresowanych procesami poznawczymi i neuronalnymi leżącymi u podstaw posługiwania się językiem. Laboratorium znajduje się na czwartym piętrze Instytutu Psychologii UJ, w pokojach 4.12 oraz 4.13. Na jego wyposażeniu znajdują się dwie dźwiękoszczelne i klimatyzowane kabiny wraz z pomieszczeniem kontrolnym. Kabina pierwsza służy do badań behawioralnych, druga do badań z użyciem EEG. Oprócz elektroencefalografu laboratorium dysponuje dwoma serwerami, a także komputerami wyposażonymi w oprogramowanie badawcze z zakresu psychologii eksperymentalnej, psycholingwistyki i analizy danych. Wszystkie krytyczne elementy torów pomiarowych podpięte są do zasilania awaryjnego, pozwalającego na kontynuowanie badań w przypadku problemów z dostawą prądu. Dysponujemy też wysokiej jakości mikrofonami i słuchawkami do prowadzenia badań wykorzystujących rejestrację i prezentowanie mowy.

 

POKÓJ: 4.12 i 4.13

OPIEKUN: mgr Michał Remiszewski

KONTAKT: michal.marzec.remiszewski@gmail.com

 

REGULAMIN: Kliknij tutaj.

 

HARMONOGRAM:

Laboratorium Neuropsychologii Eksperymentalnej dysponuje dwoma pomieszczeniami do przeprowadzania badań; części EEG (kabina dźwiękoszczelna + control room), wyposażonej w system Bio Semi Active-Two, oraz pokoju do przeprowadzania badań behawioralnych, w którym znajdują się 4. stanowiska komputerowe.  

 

POKOJE: 4.05, 4.06, 4.08

OPIEKUN: mgr Kamila Gajdka

KONTAKT: kamila.gajdka@doctoral.uj.edu.pl

 

REGULAMIN: Kliknij tutaj.

 

HARMONOGRAM:

Laboratorium Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej (LPSM) znajduje się w Szpitalu Uniwersyteckim przy ul. Botanicznej 3, w pokojach 0.7, 0.8 na oddziale Stwardnienia Rozsianego. Laboratorium przeznaczone jest do prowadzenia badań z wykorzystaniem Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej. Za zgodą Opiekuna może być czasowo wykorzystywane do innych celów. 

WYPOSAŻENIE:

  1. Stymulator Magstim Super Rapid2 Plus1

  2. Neuronawigacja Brainsight

  3. Cewki Air Film, D702 i Cewka D50 B.I.

  4. 2 uniwersalne stojaki do cewek

  5. Dedykowany fotel do TMS

  6. Komputer do prezentacji bodźców

 

POKOJE: 0.7 i 0.8, Botaniczna 3

OPIEKUN: mgr Justyna Hobot

KONTAKT: justyna.hobot@doctoral.uj.edu.pl

 

REGULAMIN: Kliknij tutaj.

 

HARMONOGRAM:

W Laboratorium Psychologii Snu możliwe jest prowadzenie badań polisomnograficznych oraz innych badań nad snem i marzeniami sennymi. Laboratorium dysponuje następującym sprzętem pomiarowym:

  1. aparat do diagnostyki snu Comet PSG Grass Technologies (40 kanałów AC, w tym 32 kanały EEG i 8 kanałów bipolarnych, 4 kanały DC; elektrody miseczkowe), pozwalający na jednoczesny pomiar EEG, EOG i EMG, a także EKG i wysycenia krwi tlenem;
  2. dwie kamery, umożliwiające rejestrację obrazu zsynchronizowaną z zapisem PSG (zarówno w świetle, jak i w ciemności).

Laboratorium składa się z sypialni z pełnym zapleczem sanitarnym oraz pomieszczenia dla badacza, w którym znajduje się sprzęt komputerowy, umożliwiający obsługę zarówno polisomnografu, jak i kamer (oprogramowanie TWin oraz Panorama).

POKOJE: 3.18 i 3.19

OPIEKUN: dr Małgorzata Hołda

KONTAKT: mholda@uj.edu.pl

 

REGULAMIN: Kliknij tutaj.

 

HARMONOGRAM: Kliknij tutaj.

Badania realizowane w laboratorium dotyczą procesów poznawczych (głównie uwagi, pamięci roboczej i funkcji wykonawczych) oraz różnic indywidualnych (inteligencji, twórczości, samokontroli). W badaniach tych - oprócz testów psychometrycznych - wykorzystuje się zadania eksperymentalne sterowane za pomocą komputera, tj. oprogramowanie stosowane w tych badaniach steruje precyzyjną ekspozycją bodźców oraz pomiarem poprawności i czasu reakcji. Laboratorium wyposażone jest w 2 x 11 komputerów PC oraz oprogramowanie (takie jak e-prime, inquisit) do projektowania eksperymentów psychologicznych.

 

POKOJE: 4.09 i 4.10

OPIEKUN: mgr Patrycja Naskręt

KONTAKT: labzpe@gmail.com

 

REGULAMIN: Kliknij tutaj.

 

HARMONOGRAM: Kliknij tutaj.

Osoby zainteresowane korzystaniem z Laboratoriów ZPE (sala 4.09 i 4.10) proszone są o wysłanie wiadomości e-mail na adres: labzpe@gmail.com w terminie do 7 dni przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym mają Państwo zamiar korzystać z laboratorium. Przykładowo, gdyby chcieli Państwo prowadzić badania w maju, proszę o przesłanie wiadomości do 23.04.

W wiadomości zwrotnej otrzymają Państwo arkusz, w którym można samodzielnie dokonać rezerwacji danego laboratorium. Proszę o rezerwowanie laboratorium tylko w terminach, w których rzeczywiście badania się odbędą, tak aby inne osoby mogły skorzystać z laboratorium, kiedy będzie ono wolne. Przykładowo kiedy badania trwają 2,5 h i danego dnia jest tylko jedna sesja badawcza, to rezerwuje się laboratorium tylko na te 2,5h, a nie na cały dzień. W pliku proszę wpisać osoby, które będą przeprowadzać badania – jeśli osoby te nie znajdują się na liście osób uprawnionych do pobierania klucza z portierni, zostaną do niej dopisane. W razie gdyby było za dużo chętnych, a za mało terminów będę poszukiwać rozwiązań, które pozwolą na przeprowadzenie badań wszystkim zainteresowanym. Zapisy wpisane po terminie będą rozpatrywane w drugiej kolejności, tylko o ile zostaną jeszcze wolne terminy.

W razie pytań proszę o kontakt mailowy.

Laboratorium Zakładu Psychofizjologii dysponuje dwoma pomieszczeniami dźwiękoszczelnymi do przeprowadzania badań wykorzystujących pomiar sygnałów psychofizjologicznych (EEG, EMG, EKG). Na wyposażeniu znajdują się dwa systemy BioSemi ActiveTwo, rejestrujące do 64 kanałów EEG + 8 kanałów peryferycznych. 

 

POKÓJ: 6.12

OPIEKUN: mgr Marcin Koculak

KONTAKT: marcin.koculak@uj.edu.pl

 

REGULAMIN: Kliknij tutaj.

 

HARMONOGRAM:

Laboratorium składa się 12 oddzielnych stanowisk komputerowych z dostępem do internetu oraz standardowym oprogramowaniem (windows 7 lub windows 10, Microsoft Office, Inquisit 5).

 

POKÓJ: 5.23

OPIEKUN: dr Krystian Barzykowski

KONTAKT: krystian.barzykowski@uj.edu.pl

 

REGULAMIN: Kliknij tutaj.

ZASADY REZERWACJI: Klinknij tutaj.

 

HARMONOGRAM:

Badania prowadzone w laboratorium obejmują problematykę szeroko pojętego poznania społecznego. W badaniach wykorzystywany jest pomiar zarówno podstawowych procesów fizjologicznych (pomiar aktywności sercowo-naczyniowej, pomiar ruchów gałek ocznych), jak i mechanizmów poznawczych, indywidualnych i grupowych. Badania obejmują między innymi takie zagadnienia jak motywacja epistemiczna, poczucie kontroli, niepewność, stereotypy, religijność, itd. Pomieszczenia laboratorium wyposażone są w okulograf (EyeLink 1000), sprzęt i oprogramowanie do analizy danych obserwacyjnych oraz automatycznego rozpoznawania emocji (Observer XT, Face reader), urządzenie do pomiaru aktywności sercowo-naczyniowej (Finometr MIDI) oraz 18 stanowisk komputerowych.

 

POKOJE: 5.10, 5.11 i 5.12

OPIEKUN: dr Piotr Dragon

KONTAKT: piotr.dragon@uj.edu.pl

 

REGULAMIN: Kliknij tutaj.

 

HARMONOGRAM: Kliknij tutaj.

Pracownia Badań Jakościowych jest miejscem służącym do realizacji badań jakościowych prowadzonych w Zakładzie Psychologii Zdrowia i we współpracy z Zakładem. Oznacza to wszystkie etapy badania: pracę koncepcyjną nad problemem badawczym, projektowanie badania, pozyskiwanie i analizę zebranego materiału, integrowanie i interpretację oraz konsultację uzyskanych wyników, aż do ich prezentacji w przygotowywanej pracy lub publikacji. Celem Pracowni jest również prowadzenie dyskusji i praca teoretyczna nad zagadnieniami metodologicznymi i uwarunkowaniami badania. Pracownia jest przeznaczona do pracy samodzielnej i zespołowej.

 

POKOJE: 5.10, 5.11 i 5.12

OPIEKUN: dr Weronika Kławak

KONTAKT: weronika.kalwak@uj.edu.pl

 

REGULAMIN: Kliknij tutaj.

 

HARMONOGRAM:

Laboratorium Emocji i Percepcji skupia badaczy zainteresowanych spostrzeganiem i przetwarzaniem różnorodnych bodźców emocjonalnych. W naszych badaniach wykorzystujemy szeroką gamę metod psychofizjologicznych, przede wszystkim okulografię, pupilometrię, EKG i EDA.

Laboratorium badawcze znajduje się w pokoju -1.16, w skrzydle należącym do Centrum Wsparcia Dydaktyki. Laboratorium dysponuje dwiema dźwiękoszczelnymi i klimatyzowanymi kabinami, przeznaczonymi do badań okulograficznych i psychofizjologicznych, oraz pomieszczeniem kontrolnym. W kabinie 1 dostępny jest okulograf Eyelink 1000 Plus, w kabinie 2 - GazePoint GP3 . Laboratorium dysponuje także urządzeniami do pomiarów psychofizjologicznych (m.in. EMG, EDA, ECG, HR) Explorer Research Kit firmy biosignalsplux. W każdej kabinie zamontowana jest kamera, która umożliwia podgląd badania z poziomu pomieszczenia eksperymentatora, możliwa jest również głosowa komunikacja między kabiną i pomieszczeniem eksperymentatora. Na komputerach badawczych dostępne jest oprogramowanie do prowadzenia eksperymentów PsychoPy i Experiment Builder (w kabinie 1).

 

POKOJE: -1.15, -1.16, - 1.17

OPIEKUN: mgr Beata Pacula-Leśniak

KONTAKT: eapl@uj.edu.pl

 

REGULAMIN: Kliknij tutaj.

 

HARMONOGRAM:

Pokój: 4.17

Opiekun: dr Joanna Kłosowska
Kontakt: joanna.klosowska@uj.edu.pl
Harmonogram: link

Laboratorium Zakładu Psychologii Klinicznej dysponuje jednym pomieszczeniem do przeprowadzania badań, trzema stanowiskami komputowymi z dostępem do internetu i standardowym oprogramowaniem (Windows 10, Microsoft Office, PsychoPy v3.0; DMDX, Inquisit 4), stołem konferencyjnym, 3-komorową zamrażarką.