Skip to main content

kurs: „Stereotypes & Prejudice” (egzamin poprawkowy - correction exam)

Informacja o egzaminie z w/w kursu

The chance to re-take the exam from "Stereotypes & prejudice" class is on September 12th (Monday) at 3 p.m., room 0.01-02.
 
dr Gabriela Czarnek
Z up. Łukasz Żuraw