Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla pracowników

Dydaktyka

Harmonogramy sal dydaktycznych odzwierciedlają terminy zajęć odbywających się w cyklach co tygodniowych. W przypadku zajęć prowadzonych  "blokowo" mogą występować rozbieżności w stosunku do Katalogu.

Udostępniony link do harmonogramu sali dotyczy zajęć w semestrze letnim i zimowym w zależności od potrzeb należy przełączyć widok ekranu na właściwy semestr.

Harmonogram sal dydaktycznych semestr letni / zimowy

Sala 0.01-0.02

Sala 0.03

Sala 0.04

Sala 1.01

Sala 1.02

Sala 1.04

Sala 1.07

Sala 1.09

Sala 2.02

Sala 2.03

Sala 2.04

Sala 2.12

Sala 2.15

Sala 4.01

Sala 5.01

Sala 6.01

Rezerwacje okresowe sal

Dokumentacja studiów

Katalog kursów IPs rok akad. 2009/2010

Katalog kursów IPs rok akad. 2010/2011

Katalog kursów IPs rok akad. 2012/2013

Katalog kursów IPs rok akad. 2013/2014

Katalog kursów IPs rok akad. 2014/2015

Katalog kursów IPs rok akad. 2015/2016

Katalog kursów IPs rok akad. 2016/2017

Katalog kursów IPs rok akad. 2017/2018

Katalog kursów IPs rok akad. 2018/2019

zasady archiwizacji prac magisterskich 2017/2018

informacja o nowych zasadach archiwizacji prac magisterskich

zestaw pytań egzaminacyjnych - egzamin magisterski

zestaw pytań egzaminacyjnych - egzamin magisterski

arkusz oceny pracy magisterskiej 2019/2020

wytyczne dotyczące oceny pracy magisterskiej oraz oceny na dyplomie