Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nagrody dla dwóch młodych badaczek

Nagrodzone zostały dr Anna Potoczek i dr Paulina Szydłowska-Klakla

Dwie badaczki, które prowadziły badania i obroniły w IPs UJ  rozprawy doktorskie, otrzymały ważne wyróżnienia:
  •  dr Anna Potoczek, współpracująca także z Centre for Social Cognitive Studies , otrzymała stypendium START za badania prowadzone w IPs w zakresie psychologii społecznej. Stypendium przyznaje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Dr Potoczek pracuje obecnie na Uniwersytecie Warszawskim
  • dr Paulina Szydłowska-Klakla otrzymała nagrodę w Konkursie im. Joanny Matejko na najlepszą rozprawę doktorską dot. tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory. Nagrodzona rozprawa to „Proces akulturacji polskich rodziców i ich dzieci mieszkających w Hiszpanii. Perspektywa Poszerzonego Modelu Akulturacji Relatywnej(RAEM)” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Grzymały-Moszczyńskiej oraz prof. Marisol Navas Luque i dr Weroniki Kałwak. Nagrodę przyznaje Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami - OBMF .
Gratulujemy!