Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w ramach realizacji projektu OPUS 18 pt. „Uczenie się i oduczanie bólu od innych. Weryfikacja i rozszerzenie społeczno-uczeniowego modelu wpływu placebo na ból”, w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym.

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Kandydat(ka) powinien(powinna) spełniać następujące kryteria:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie psychologii lub nauk pokrewnych, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed datą rozpoczęcia konkursu,
 2. doświadczenie w prowadzeniu psychologicznych badań eksperymentalnych,
 3. autorstwo lub współautorstwo recenzowanych publikacji, w tym w czasopismach indeksowanych na liście Journal Citation Reports,
 4. autorstwo lub współautorstwo wystąpień prezentowanych podczas międzynarodowych konferencji naukowych,
 5. doświadczenie w analizie statystycznej danych,
 6. biegła znajomość języka angielskiego.

Opis Programu /Projektu:

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, OPUS 18 (UMO-2019/35/B/HS6/04320; PSP K/PBO/000771).

Zakres obowiązków

Obowiązki:

 1. planowanie eksperymentów,
 2. przygotowywanie materiałów badawczych oraz programowanie procedur eksperymentalnych,
 3. przeprowadzanie eksperymentów w laboratorium,
 4. przeprowadzanie analiz statystycznych,
 5. interpretacja wyników,
 6. przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych,
 7. prezentowanie wyników badań na konferencjach naukowych,
 8. udział w spotkaniach zespołu badawczego.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod linkami: wersja polska, english version