Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Zaproszenie do udziału w pilotażu projektu

Działania w ramach pilotażu koncentrować będą się na indywidualnym i wieloaspektowym wsparciu nauczycieli/nauczycielek w obszarze podnoszenia kompetencji dydaktycznych, wprowadzaniu nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych oraz planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego. Osobom uczestniczącym w projekcie będzie towarzyszył(a) Doradca/Doradczyni

Oferujemy od 15 do 18 godzin wsparcia w procesie, który będzie miał następujące etapy:  

  • rozpoznanie potrzeb Uczestnika/Uczestniczki Pilotażu - dookreślenie celów i oczekiwań w zakresie współpracy z Doradcą/Doradczynią, zakontraktowanie przebiegu współpracy,  dostosowanie form wsparcia do realnych potrzeb Uczestnika/Uczestniczki, wsparcie procesu doskonalenia zawodowego identyfikacja zasobów i potrzeb po zakończeniu procesu wsparcia. 

To prawdziwa szansa na rozwój i zbudowanie swojego portfolio dydaktycznego pod profesjonalnym okiem Doradcy/Doradczyni.  

Rekrutacja do pilotażu rozpocznie się 9 lutego 2023 r. o godzinie 8.00 i potrwa do 16 lutego 2023 roku do godziny 12.00.  

Rejestracja odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego

W pierwszym etapie procesu rekrutacyjnego obowiązuje kolejność zgłoszeń, zachęcamy więc, aby nie odkładać tego na ostatnią chwilę.  

Wyniki rekrutacji zostaną wysłane 20 lutego 2023 roku na Państwa służbowe adresy e-mail, wyniki ewentualnej rekrutacji uzupełniającej zostaną ogłoszone 24 lutego 2023 roku. 

Czekamy na Państwa zgłoszenia! 

Zespół DDU