Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Zmarła prof. dr hab. Anna Gałdowa

Dyrekcja oraz społeczność Instytutu Psychologii UJ z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiają, że 13 października 2022 r. odeszła od nas prof. dr hab. Anna Gałdowa.

Pani Profesor była wybitną specjalistką w dziedzinie psychologii osobowości, osobą posiadającą niezwykle obszerną wiedzę psychologiczną i filozoficzną, znacznie wykraczającą poza tematykę, którą się naukowo zajmowała na co dzień.

Spod jej pióra, jako autorki artykułów i monografii, wyszło wiele znaczących publikacji z zakresu psychologii osobowości, spośród których na pierwszym miejscu wymienić należy Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka dorosłego, stanowiącą jej osobiste i naukowe credo.

Była redaktorką siedmiotomowej serii Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna, której znaczenie dla polskiej psychologii osobowości trudno przecenić. Tomy, których treść współtworzyli w przeważającej mierze pracownice i pracownicy naszego Instytutu, były wielokrotnie wznawiane, są nadal dostępne i chętnie studiowane. Przez wiele lat zajmowała się także redakcją Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego „Psychologia" (wcześniej „Prace Psychologiczne"). 

W 1988 roku zainicjowała cykl ogólnopolskich konferencji, zwanych „Szkołami”, w których problematykę osobowości łączono z rozważaniami filozoficznymi prowadzonymi wokół kategorii podmiotu i osoby. Były one pomyślane nie tylko jako forum dla rozważania aktualnego stanu myśli psychologicznej i jej wkładu w rozumienie natury człowieka, ale także jako okazja do formułowania pytań i wątpliwości, do twórczej krytyki tego, co zastane, ale także do szerszej prezentacji nowatorskich, dopiero co zawiązujących się idei.

Profesor Gałdowa była przez kilkadziesiąt lat swojej pracy naukowej związana z Instytutem Psychologii UJ, gdzie pracowała najpierw jako docent, a następnie profesor tytularny w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym (obecnie Wydział Filozoficzny) w Zakładzie Psychologii Ogólnej, którym kierowała przez trzy kadencje. Pełniła też obowiązki wicedyrektora do spraw dydaktycznych. 

Wypromowała ośmiu doktorów oraz wykształciła wiele pokoleń psychologów.

Zapamiętamy ją jako osobę o niepowszednim umyśle oraz wyjątkowych walorach etycznych, zawsze otwartą na potrzeby innych, z ogromną życzliwością traktującą swoich współpracowników i podwładnych.

Składamy Rodzinie Zmarłej wyrazy najgłębszego współczucia - Dyrekcja, członkowie Rady Naukowej oraz cała społeczność Instytutu Psychologii.