Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Dwa stypendia naukowe

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ogłasza nabór na dwa stanowiska stypendystów w projekcie NCN, SONATA BIS 5, pt. "Współzawodnictwo czy współpraca? Wpływ krótko- i długotrwałego kontaktu z językiem na mechanizmy regulacji języka i procesy poznawcze osób dwujęzycznych."

Zgodnie z art. 3 p. 3 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki do konkursu przystąpić mogą: studenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terenie Polski, uczestnicy studiów doktoranckich, doktoranci w szkole doktorskiej.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy:

 • studentów studiów doktoranckich,
 • doktorantów w szkole doktorskiej,

 

Wymagania:

 • zainteresowanie badaniami naukowymi w zakresie dwujęzyczności i psycholingwistyki,
 • znajomość tematyki i metodologii badań w obszarze tematycznym projektu,
 • wysoka motywacja do pracy i zaangażowanie,
 • pracowitość, samodyscyplina, zorganizowanie i sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość oprogramowania statystycznego i umiejętność przeprowadzania analiz ilościowych,
 • znajomość oprogramowania do tworzenia procedur badawczych,
 • umiejętność tworzenia planu badawczego i prowadzenia badań,
 • umiejętność interpretacji i wyciągania wniosków z artykułów naukowych,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • zdolności komunikacyjne i organizacyjne,
 • status doktoranta,
 • udokumentowany dorobek naukowy z obszaru psychologii, lub obszarów powiązanych,
 • osiągnięcia naukowe i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badan naukowych w tym publikacje (w rozumieniu: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf),
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu psychologii eksperymentalnej lub psycholingwistyki,
 • znajomość metod eksperymentalnych,
 • rekomendacja pracownika naukowego,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • dostępność i elastyczność czasowa (okresowo konieczność pracy w weekendy oraz godzinach wieczornych)      

Zgodnie z art. 3 p. 12 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki ocenie podlega:

 • dotychczasowy dorobek naukowy kandydata/ki, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach lub czasopismach naukowych (50% oceny końcowej),
 • osiągniecia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej),
 • kompetencje do realizacji określonych zadań́ w projekcie badawczym (30 % oceny końcowej).

 

Do obowiązków stypendysty będzie należało:

 • przygotowanie planów, procedur i materiałów badawczych,
 • kodowanie wyników, przesłuchiwanie nagrań i opracowywanie zebranych wyników,
 • przygotowywanie procedur i materiałów badawczych,
 • koordynowanie i przeprowadzanie badań,
 • archiwizacja danych i dokumentów
 • Przygotowywanie publikacji i wystąpień konferencyjnych

 

Oferujemy:

 • stypendium w wysokości 1000 zł/miesiąc na 12 miesięcy,
 • miejsce do pracy z biurkiem w pomieszczeniu typu „open space”,
 • pracę w dynamicznym, międzynarodowym zespole badawczym,
 • możliwość zwiększenia doświadczenia w pracy naukowej,
 • możliwość powiększenia dorobku naukowego o publikacje realizowane w Zespole,
 • możliwość uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • możliwość realizacji własnych projektów naukowych we współpracy z Zespołem Badawczym.

 

Dokumenty:

 

Osoby kandydujące do konkursu prosimy o wysłanie e-mailem pod adres zofia.wodniecka@uj.edu.pl  następujące dokumenty:

 

1.  podanie z listem motywacyjnym w języku angielskim;

3. życiorys w języku angielskim, uwzględniający informacje o wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach, doświadczeniu naukowym zdobytym poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych;

4. zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta i roku studiów lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, lub zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich lub w szkole doktorskiej;

5.wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych (por: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf) ;

6.  kopie publikacji naukowych;

7.  opinię samodzielnego pracownika naukowego w języku angielskim;

8. kontakt do min. 2 osób mogących udzielić referencji,

9.  podpisane: informacja o przetwarzaniu danych osobowych i zgoda na przetwarzanie danych (wzory dołączone do ogłoszenia).

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 26 września 2022 r.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim, która odbędzie się między 28-30 września 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2022 r.

 

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf

 

Streszczenie projektu:

https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/301557-pl.pdf

 

Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu, dr hab. Zofia Wodniecka-Chlipalska, prof. UJ, e-mail: zofia.wodniecka@uj.edu.pl

 

Załaczniki:

 

oświadczenie,