Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Pracownik naukowo-techniczny w Laboratorium Badania Bólu - konkurs

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ogłasza konkurs na stanowisko, w grupie pracowników naukowo-technicznych, w LABORATORIUM BADANIA BÓLU, w Zakładzie Psychologii Ogólnej, w ramach projektu pt. „Od(uczenie) się bólu przez konsekwencje. Tworzenie uczeniowej teorii działania placebo”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu MAESTRO 12 (el. PSP: K/PBN/000046)

Kandydat(ka) powinien(powinna) spełniać następujące kryteria:

1) wykształcenie wyższe,
2) biegła znajomość języka angielskiego,
3) znajomość zasad bezpieczeństwa i procedur laboratoryjnych,
4) dobre umiejętności techniczne i informatyczne,
5) dobre umiejętności organizacyjne i w zakresie planowania.
 

Dodatkowo mile widziane:

6) doświadczenie w prowadzeniu psychologicznych badań eksperymentalnych,
7) doświadczenie w pracy w laboratorium, szczególnie na podobnym stanowisku,
8) doświadczenie w statystycznej analizie danych.
 

Do obowiązków kandydat(ki) będzie należało:

1) koordynowanie badań eksperymentalnych w laboratorium,
2) wsparcie administracyjne i prowadzenie sekretariatu,
3) przygotowywanie materiałów badawczych,
4) rekrutacja osób badanych,
5) utrzymanie i konserwacja sprzętu laboratoryjnego,
6) przeprowadzanie zakupów sprzętu i materiałów do laboratorium,
7) w miarę możliwości: programowanie procedur eksperymentalnych,
8) w miarę możliwości: przygotowywanie danych zebranych w badaniach
eksperymentalnych do analiz statystycznych,
9) w miarę możliwości: przeprowadzanie eksperymentów w laboratorium.

Praca będzie miała charakter przede wszystkim stacjonarny, stąd konieczna jest obecność pracownika w Instytucie Psychologii UJ. Bezpośrednim przełożonym będzie kierownik projektu, prof. dr hab. Przemysław Bąbel. Ze streszczeniem projektu zapoznać można się tutaj.

Dodatkowe infrormacje o stanowisku pracy są tutaj