Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii w zakresie realizacji projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki ze środków OPUS pt. „Mechanizmy kontroli językowej leżącej u podłoża generowania mowy u osób dwujęzycznych: badania z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.”; UMO-2017/27/B/HS6/00959 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

a) posiadają co najmniej stopień doktora,

b) posiadają odpowiedni dorobek naukowy,

c) biorą czynny udział w życiu naukowym.

 

Dodatkowe kryteria:

a) uzyskanie stopienia naukowego doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie,

b) w momencie zatrudnienia posiadanie stopnia doktora w zakresie psychologii, kognitywistyki, informatyki, lub nauk pokrewnych,

c) udokumentowane umiejętności w projektowaniu, przeprowadzaniu badań i analizie danych fMRI i/lub sMRI lub gotowość szybkiego, i w dużej mierze samodzielnego, ich opanowania,

d) zainteresowania w obszarze neurobiologii funkcji poznawczych,

f) rekomendacja samodzielnych pracowników naukowych,

g) dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

h) przynajmniej jedna publikacja naukowa z obszaru nauk eksperymentalnych,

i) wysoka motywacja do pracy,

j) umiejętność samodzielnej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów,

k) pracowitość i samodyscyplina,

l) umiejętności organizacyjne i współpracy w zespole.

Zgłoszenia do 22.09.2022 r.,

Więcej informacji znajduję się tutaj