Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Etat w projekcie badawczym NCN

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii w Zakładzie Psychologii Klinicznej w dyscyplinie/ w zakresie psychologia

Etat w ramach projektu „W poszukiwaniu neuropsychofizjologicznego podłoża zaburzeń rozumienia języka figuratywnego w schizofrenii: o roli stopniowalnej wydatności znaczeń - badania behawioralne, EEG i MRI” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, OPUS 21 (UMO-2021/41/B/HS6/02967 ; PSP K/PBO/000868).

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym;


Dodatkowe atuty:

tytuł naukowy doktora w dziedzinie psychologii lub dziedzin pokrewnych (psychiatria, biologia medyczna, lub inne pokrewne) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed datą zgłoszenia się do konkursu na stanowisko adiunkta naukowego (t.j. maj 2022),
doświadczenie w prowadzeniu badań i/lub brał udział w projektach badawczych z dziedziny psychologii klinicznej i/lub neuroobrazowania,
autorem lub współautor publikacji, zamieszczonych w recenzowanych czasopismach, zwłaszcza tych indeksowanych w bazie Journal Citation Index,
autor lub współautor prezentacji na konferencjach międzynarodowych,
doświadczenie w analizie statystycznej danych (np. EEG i/lub fMRI),
biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Obowiązki:

 • organizacja, projektowanie i przygotowanie zadań badawczych projektu,
 • przygotowywanie materiałów badawczych i programowanie procedur eksperymentalnych,
 • prowadzenie badań eksperymentalnych w laboratoriach,
 • przeprowadzanie analiz statystycznych,
 • interpretacja wyników,
 • przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych,
 • prezentacja wyników projektu na konferencjach naukowych,
 • udział w regularnych spotkaniach zespołu badawczego,
 • gotowość do pracy stacjonarnej w Instytucie Psychologii od poniedziałku do piątku przez ok. 8 godz. (okresowo możliwość pracy zdalnej).

Wszytkie dokumenty można pobrać ze strony UJ.