Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Stypendia MEiN dla mgr Patrycji Kałamały-Ligęzy i dr. Tomasza Ligęzy

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o przyznaniu stypendiów wybitnym, młodym naukowcom. W gronie laureatów konkursu znalazła naukowczyni i naukowiec z Instytutu Psychologii UJ.

Stypendiami Ministra zostali uhonorowani młodzi naukowcy prowadzący innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadający osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku. Dwa stypendia trafią do Instytutu Psychologii – nagrodzone dorobek badawczy dla mgr Patrycji Kałamały-Ligęzy i dr. Tomasza Ligęzy.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Ministerstwa Nauki.