Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Stanowisko Rady Naukowej IPs UJ w sprawie mowy nienawiści wobec osób LGBT+

Rada Naukowa Instytutu Psychologii UJ wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec pojawiającej się w debacie publicznej retoryki pogardy i nienawiści wobec grup społecznych, dyskryminowanych ze względu na tożsamość płciową, seksualną.

17 czerwca 2020 Rada jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie mowy nienawiści wobec osób LGBT+ w Polsce:

Rada Naukowa Instytutu Psychologii UJ wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec pojawiającej się w debacie publicznej retoryki pogardy i nienawiści wobec grup społecznych, dyskryminowanych ze względu na tożsamość płciową, seksualną, wiek, wyznanie, narodowość, przynależność etniczną lub jakąkolwiek inną cechę. Wykorzystywanie retoryki nienawiści i pogardy do człowieka do walki politycznej pozostaje w jawnej sprzeczności z prawem gwarantowanym wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej przez Konstytucję RP. Dehumanizowanie całej grupy społecznej osób LGBT+, czego jesteśmy obecnie świadkami, jest aktem przemocy i stanowi zachętę do jej pomnażania w formach nie tylko symbolicznych, ale także fizycznych; godzi w poczucie bezpieczeństwa osób LGBT+ oraz ich bliskich i wywiera niszczący wpływ na dobrostan psychiczny całego społeczeństwa. Jako przedstawiciele profesji zaufania publicznego zwracamy uwagę, że retoryka nienawiści pogłębia podziały społeczne oraz przyczynia się do nasilenia problemów depresyjnych i lękowych, a także myśli i prób samobójczych wśród osób LGBT+. Wzywamy osoby odpowiedzialne za państwo i dobro jego obywateli do zdecydowanych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób i grup dyskryminowanych w naszym kraju a także wszędzie na świecie, gdzie tylko się pojawią. Obojętność wobec zła godzi w dobro każdego człowieka.

Jednocześnie na prośbę studentów i studentek Instytut zmienił kolory logo w mediach społecznościowych na tęczowe.