Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nagroda NCN dla dr hab. Michała Wierzchonia prof. UJ.

Nagrodę przyznano za prowadzone od lat interdyscyplinarne badania nad świadomością, łączące w kreatywny sposób podejścia badawcze z zakresu filozofii, psychologii poznawczej, kognitywistyki oraz neuronauki. Laureat otrzymał ją w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i o sztuce.

Jak podkreślano w uzasadnieniu, prof. Wierzchoń zaproponował oryginalny, autorski model teoretyczny świadomości, w ramach którego twierdzi, że dostęp do świadomości ma charakter stopniowalny, a subiektywny charakter informacji jest wynikiem integracji informacji percepcyjnych i pozapercepcyjnych. Badania te dotyczą pomiaru świadomości, ale też roli uwagi w nabywaniu świadomego doświadczenia, pamięci ukrytej, substytucji sensorycznej i świadomości cielesnej. Założone i prowadzone przez niego Laboratorium Badań Świadomości (c-lab) w krótkim czasie stało się jedną z wiodących tego typu jednostek naukowych w Europie, zaś on sam współpracuje ze znakomitymi badaczami świadomości z całego świata.

- Badania świadomości pozwalają lepiej zrozumieć, jak doświadczamy świat. Wśród wielu teorii pojawiają się i takie, które postulują, że dla świadomości kluczowe jest uprzednie doświadczenie, indywidualna historia. W swoich pracach zazwyczaj staram się przekonywać, że to nie ona jest dla świadomości najważniejsza. Dziś jednak, patrząc na swoją drogę naukową, myślę, że ta teoria dobrze opisuje doświadczenie bycia nagrodzonym. Czuję się zaszczycony, ale myślę też o swojej naukowej drodze i o osobach, które na niej spotkałem. Myślę o moich mistrzach i o współpracownikach z którymi prowadziłem i prowadzę badania, ale też spieram się, dyskutując o naturze świadomości. To dzięki tym dyskusjom lepiej rozumiem to, co badamy. I dzięki nim wciąż wiem, że przed nami dalsze fascynujące wyzwania. To nasza wspólna nagroda - mówił prof. Wierzchoń podczas ceremonii wręczenia nagród.

Dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ to hyż drugi badacz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego uhonorowano Nagrodą NCN. W 2016 wyróżnienie to otrzymał dr hab. Marcin Szwed, prof. UJ.

Więcej o nagrodzie i pozostałych laureatach na stronie NCN.