Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Oferta pracy w projekcie badawczym

Oferta pracy w projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki ze środków OPUS pt. „Mechanizmy kontroli językowej leżącej u podłoża generowania mowy u osób dwujęzycznych: badania z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.”; UMO-2017/27/B/HS6/00959.

Do obowiązków adiunkta będzie należało:

● opracowanie szczegółowych planów badawczych
● opracowanie materiałów do eksperymentów
● prowadzenie i koordynacja badań fMRI
● analiza danych fMRI
● analiza statystyczna, interpretacja wyników i przygotowywanie raportów;
● przygotowywanie publikacji, prezentacji i wystąpień konferencyjnych
● archiwizacja dokumentacji związanej z projektem;
● udział w spotkaniach zespołu badawczego
● kształcenie członków zespołu
● prowadzenie działalności popularyzatorskiej

Adiunkt będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin (cały etat) na okres 36 miesięcy ze środków projektu OPUS. Bezpośrednim przełożonym będzie kierownik projektu, dr hab. Zofia Wodniecka – Chlipalska; projekt będzie realizowany we współpracy z prof. Michele Diaz (Penn State University, USA) dr. hab.Marcinem Szwedem oraz dr. Jakubem Szewczykiem (UJ).

 

Szczegóły na stronie NCN.

Polecamy również
Stypendium doktorskie
Pożegnanie prof. Zbigniewa Zaleskiego
Gant SONATINA NCN dla dr. Tomasza Ligęzy
Pożegnanie naszej Koleżanki dr Ewy Szurek-Skwierawskiej