Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Konceptualizacja krytycznego myślenia

Dyrekcja Instytutu Psychologii UJ oraz Zakład Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. Stefana Szumana zapraszają na wykład otwarty "Konceptualizacja myślenia krytycznego - perspektywa edukacyjna" dr Ewy Wasilewskiej-Kamińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego.

W historii myślenia krytycznego jako akademickiego i edukacyjnego przedsięwzięcia rozdział dotyczący jego konceptualizacji jest arcyciekawy, między innymi dlatego, że jest burzliwy, wielowątkowy, a sam termin wieloznaczny. „Sława” myślenia krytycznego w edukacji wyprzedziła bowiem jego konceptualizację. Należy przez to rozumieć, że fala popularności myślenia krytycznego jako celu kształcenia nastąpiła zanim faza teoretyczna osiągnęła swoją naukową dojrzałość.

Przeprowadzone przeze mnie analizy treści tekstów naukowych dotyczących myślenia krytycznego i jego kształcenia prowadzą do wniosku, że niedbałość o precyzję w rozumieniu tego pojęcia, jego dość swobodne – jak się zdaje – definiowanie oraz, w przypadku różnych autorów, dowolny dobór jego umiejętności składowych przyczyniły się do swoistej (aczkolwiek niezamierzonej) obstrukcji procesu wdrażania programów jego nauczania.


Co więcej, zaistniałe w pewnym momencie bogactwo różnorodności teoretycznych koncepcji myślenia krytycznego – w połączeniu z olbrzymią popularnością tego celu kształcenia – wymuszało konieczność dokonania rozstrzygnięć umożliwiających jego operacjonalizację oraz empiryczną weryfikację skuteczności kształcenia w tym obszarze. Pytania, czego nauczać pod tą nazwą oraz jak mierzyć postępy w tym zakresie, wymagały precyzyjnych odpowiedzi.
Wykład, oprócz naszkicowania szerokiego kontekstu edukacyjnego, w którym omawiana problematyka jest zakorzeniona, będzie próbą odpowiedzi na postawione wyżej pytania. Będzie również prezentacją wybranych koncepcji myślenia krytycznego wraz z wyeksponowaniem (mikro)umiejętności dla niego konstytutywnych.


Dr Ewa Wasilewska-Kamińska wykłada na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki kształcenia umiejętności myślenia, zwłaszcza myślenia krytycznego. Na ten temat napisała książkę (2016), jest również współautorką manifestu kładącego podwaliny pod program Polskiej Szkoły Argumentacji (Manifesto, 2014). Dotychczas m.in. nawiązała współpracę z prof. Ralphem Johnsonem (Uniwersytet Windsor, Kanada), niekwestionowanym autorytetem z dziedzinie logiki nieformalnej i nauczania rozumowania oraz prof. Deaną Kuhn (Columbia University, USA), psychologiem rozwojowym i autorką koncepcji myślenia naukowego.

 

Czwartek, 9 maja, godz. 13.00

sala 0.01-02

Ingardena 6