Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Konkurs na stanowisko asystenta w Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Psychologii w Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności w zakresie realizacji projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki ze środków OPUS pt. „Mechanizmy kontroli językowej leżącej u podłoża generowania mowy u osób dwujęzycznych: badania z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.”; UMO-2017/27/B/HS6/00959.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne: w momencie zatrudnienia posiadanie stopnia doktora w zakresie psychologii, kognitywistyki, informatyki lub pokrewnych. Osoby, które w momencie składania dokumentów konkursowych nie posiadają jeszcze stopnia doktora winny:

 • dostarczyć oświadczenie (podpisane przez promotora) o stanie zaawansowania pracy doktorskiej i planowanym terminie obrony, a także
 • dostarczyć dyplom doktorski niezwłocznie po uzyskaniu stopnia, a przed podjęciem zatrudnienia na stanowisku post-doca.
 • udokumentowane umiejętności w zakresie akwizycji i analizy danych fMRI i sMRI,
 • zainteresowania w obszarze neurobiologii funkcji poznawczych,
 • zaawansowane umiejętności statystyczne,
 • rekomendacja samodzielnych pracowników naukowych,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • udokumentowany dorobek naukowy (w tym publikacje z obszaru psycholingwistyki, psychologii poznawczej, neuronauki (lub obszarów powiązanych),
 • wysoka udokumentowana sprawność w pisaniu tekstów naukowych,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • umiejętność samodzielnej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • pracowitość i samodyscyplina,
 • udokumentowane umiejętności organizacyjne i współpracy w zespole.

Dodatkowo, preferowani będą kandydaci spełniający poniższe kryteria:

 • doświadczenie w prowadzeniu badań psychologicznych z zakresu psycholingwistyki lub Psychologii poznawczej i/lub neuronauki,
 • znajomość przynajmniej jednego języka programowania i poleceń Unix.

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załączniku.

Polecamy również
Festiwal Nauki i Sztuki w Instytucie Psychologii
Odświeżony logotyp IPs UJ
Konceptualizacja krytycznego myślenia
Krakowski Oddział Bilingualism Matters w Kopenhadze!