Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Konkursy na 2 stypendia doktorskie i stypendium podoktorskie

Konkursy na 2 stypendia doktorskie i stypendium podoktorskie

Konkursy na 2 stypendia doktorskie i stypendium podoktorskie w projekcie badawczym finansowanym przez NCN pt. „Między nacjonalizmem i kosmopolityzmem: percepcyjne i motywacyjne czynniki kształtujące konstruktywny patriotyzm”, w ramach konkursu SONATA BIS 7, którego kierownikiem jest dr Maciej Sekerdej

Głównym celem projektu jest odpowiedź na pytanie co wpływa na kształtowanie się identyfikacji narodowej oraz jakie są jej konsekwencje w relacjach wewnątrz- i międzygrupowych. W planowanych badaniach zajmiemy się zarówno indywidualnymi dyspozycjami takimi jak wartości czy wymiary spostrzegania siebie, ale też czynnikami percepcyjnymi, takimi jak postrzeganie własnej grupy narodowej czy swojego miejsca w tejże. W projekcie planujemy kilka serii eksperymentów, których celem będzie: 1) pokazanie, w jaki sposób postrzeganie rozbieżności między faktycznym i idealnym obrazem narodu wpływa na różne wymiary patriotyzmu; 2) pokazanie jak indywidualne wartości, traktowane jako czynniki motywacyjne prowadzą do różnych form patriotyzmu; 3) przetestowanie jak podstawowe wymiary spostrzegania siebie, to jest, sprawczość i wspólnotowość, w interakcji z poczuciem bliskości do własnego narodu przewidują różne wymiary patriotyzmu. 


Konkurs stypendium dotkorskie 1 
Konkurs stypendium doktorskie 2
Konkurs stypendium podoktorskie

Forma składania wniosków:
Kandydatki/kandydaci proszeni są o nadsyłanie dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2018 na adres: maciek@apple.phils.uj.edu.pl w formie pojedynczego pliku PDF. Dodatkowych informacji udziela Maciej Sekerdej maciek@apple.phils.uj.edu.pl. 


Kandydaci zostaną wyłonieni i zaangażowani w realizację projektu zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r. 

Polecamy również
Stypendium doktorskie
Pożegnanie prof. Zbigniewa Zaleskiego
Oferta pracy w projekcie badawczym
Gant SONATINA NCN dla dr. Tomasza Ligęzy