Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Stypendium naukowe dla młodych naukowców: konkurs

Stypendium naukowe dla młodych naukowców: konkurs

Konkurs na stypendium naukowe dla młodych naukowców w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki z grantu OPUS 14 pt. „Autoweryfikacja w kontekście motywacji epistemicznej".

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • status studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia lub
 • status studenta co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich lub
 • status doktoranta, uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów lub
 • status uczestnika seminarium doktorskiego

 
oraz

 • zainteresowanie i podstawowa wiedza w dziedzinie psychologii
 • umiejętność planowania i prowadzenia badań psychologicznych
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu psychologii (lub udział w kursach przygotowujących do prowadzenia badań)
 • podstawowa umiejętność analizy danych
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • zdolności komunikacyjne i organizacyjne
 • umiejętność wyciągania wniosków z artykułów naukowych
 • wysoka motywacja do pracy 
 • pracowitość i samodyscyplina
 • dodatkowym atutem będzie rekomendacja pracownika naukowego. 

 
 
Stypendium w wysokości 2.000,00 PLN będzie przyznawane na podstawie umowy o stypendium przez 
24 miesiące. Bezpośrednim przełożonym będzie kierownik projektu, dr Ewa Szumowska. 
 
Do obowiązków stypendysty będzie należało:

 • opracowanie materiałów do eksperymentów 
 • rekrutacja osób badanych
 • prowadzenie eksperymentów
 • archiwizacja danych i dokumentów
 • podstawowa analiza statystyczna i przygotowywanie raportów
 • przygotowywanie publikacji i prezentacji (na dalszym etapie)
 • interpretacja wyników
 • udział w spotkaniach zespołu badawczego.

 
 
 
Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać mailem na adres szumowska.ewa@gmail.com zeskanowane dokumenty (oryginały należy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną):

 • podanie
 • list motywacyjny
 • życiorys uwzględniający informacje o spełnieniu wyżej wymienionych kryteriów kwalifikacyjnych oraz informacje o wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach, doświadczeniu naukowym zdobytym poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych
 • zaświadczenie o byciu studentem spełniającym kryteria selekcji 
 • wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych (w standardzie APA)
 • opinię samodzielnego pracownika naukowego (jako dodatkowy atut)
 • skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (pod ogłoszeniem). 

 
 
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30 września 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 października 2018 r.
Wybrana osoba zostanie zatrudniona od dnia 1 listopada 2018 r. 

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z regulacjami programu NCN, ze szczególnym uwzględnieniem Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych.

 

Polecamy również
Festiwal Nauki i Sztuki w Instytucie Psychologii
Odświeżony logotyp IPs UJ
Konceptualizacja krytycznego myślenia
Krakowski Oddział Bilingualism Matters w Kopenhadze!