Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Konkurs na stypendium naukowe dla młodych naukowców w ramach projektu NCN

Konkurs na stypendium naukowe dla młodych naukowców w ramach projektu NCN


Instytut Psychologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na
STYPENDIUM NAUKOWE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW
na Wydziale Filozoficznym
w Instytucie Psychologii
w Zakładzie Psychofizjologii
w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki  ze środków OPUS13

pt. Mózgowe korelaty fiksacji wzroku: rola walencji, pobudzenia i wyrazistości wzrokowej


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 1. tytuł magistra psychologii lub/i neurobiologii,
 2. status uczestnika studiów doktoranckich z zakresu psychologii,
 3. udokumentowany dorobek naukowy z zakresu neuronauki poznawczej, afektywnej, psychofizjologii emocji oraz powiązanych obszarów,
 4. doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu badań z wykorzystaniem technik neuroobrazowania, psychofizjologicznych, okulograficznych,
 5. umiejętność programowania procedur badawczych,
 6. doświadczenie w zakresie obróbki i analizy danych behawioralnych, psychofizjologicznych, z badań neuroobrazowania metodą fMRI,
 7. umiejętności programistyczne (MATLAB, Python),
 8. biegła znajomość języka angielskiego.

Stypendium będzie przyznawane na podstawie umowy o stypendium do końca trwania projektu. Bezpośrednim przełożonym będzie kierownik projektu, dr Michał Kuniecki.

Do obowiązków stypendysty będą należały:

 • udział w spotkaniach zespołu badawczego
 • realizacja zadań projektowych zgodnie z wnioskiem grantowym, w szczególności badań MRI dotyczących mózgowych korelatów fiksacji wzroku
 • archiwizacja i wstępna obróbka danych fMRI, okulograficznych, psychofizjologicznych
 • analiza statystyczna
 • udział w przygotowywaniu artykułów naukowych i innych publikacji prezentujących wyniki badań
 • prezentowanie wyników badań prowadzonych w ramach projektu na konferencjach naukowych


Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać drogą elektroniczną na adres email michal.kuniecki@uj.edu.pl zeskanowane dokumenty (oryginały do wglądu):

podanie;

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys uwzględniający informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydata oraz wyróżnień wynikających z prowadzonych badań (w tym informacje o odbytych stażach zagranicznych, nagrodach i wyróżnieniach, odbytych warsztatach lub szkoleniach, udziału w projektach badawczych, w tym projektach międzynarodowych);
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 4. wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych (w standardzie APA);
 5. opinię samodzielnego pracownika naukowego.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 18 kwietnia 2018 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2018 r.


Rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.
 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Kierownik projektu

/-/ dr Michał Kuniecki

 

 

Polecamy również
Konkursy na 2 stypendia doktorskie i stypendium podoktorskie
Stypendium dla młodego naukowca
Zapraszamy na otwarcie krakowskiego oddziału Bilingualism Matters
Stypendium naukowe dla młodych naukowców: konkurs