Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Na potrzeby realizacji projektu „Psychologia Trzeciego Wieku – Program rozwoju kompetencji  studentek i studentów psychologii w zakresie opieki nad osobami starszymi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, Uniwersytet Jagielloński przedstawia zapytanie ofertowe na przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentek i studentów czterech ostatnich semestrów jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego- Załącznik.

 

 

 

 

 

 

Polecamy również
Konkurs na stanowisko asystenta w Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności
Stypendium dla młodych naukowców / naukowczyń w Zespole Badania Bólu
Konkursy na 2 stypendia doktorskie i stypendium podoktorskie
Stypendium dla młodego naukowca