Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

„40 lat Pracowni Psychologii Dziecka”

„40 lat Pracowni Psychologii Dziecka”

27 października 2017 roku odbyła się sesja jubileuszowa z okazji 40 lat funkcjonowania Pracowni Psychologii Dziecka

27 października 2017 roku odbyła się sesja jubileuszowa z okazji 40 lat funkcjonowania Pracowni Psychologii Dziecka. Oprócz Dyrekcji Instytutu Psychologii i Dziekana Wydziału Filozoficznego prof. dr hab. Jarosława Górniaka, uczestniczyli w niej pracownicy Instytutu oraz psychologowie i nauczyciele związani z Pracownią. Wśród gości była dr hab. Grażyna Makiełło-Jarża, współtwórczyni Pracowni, która na wstępie, wraz z dr Jadwigą Wrońską, przedstawiły krótki rys historyczny. 

W wystąpieniach naukowych prof. dr hab. Aleksandra Tokarz mówiła o tym, co badania naukowe mogą wnieść do praktyki, dr Krystian Barzykowski o roli odmienności kulturowej w diagnozie, a dr Jadwiga Wrońska o problemach w badaniach nad dysleksją.

W drugiej części byli i obecni psychologowie dzielili się informacjami o pracy psychologa w różnych okresach działania Pracowni. Przedstawiona została również znaczenie psychologa w szkole z perspektywy nauczyciela. Na zakończenie omówione zostały przeprowadzone badania, które wykorzystano w pracach naukowych.  

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Pracowni .

Polecamy również
Konkurs na stanowisko asystenta w Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności
Stypendium dla młodych naukowców / naukowczyń w Zespole Badania Bólu
Konkursy na 2 stypendia doktorskie i stypendium podoktorskie
Stypendium dla młodego naukowca