Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czy osoby wielojęzyczne uczą się szybciej?

Spekulacje na temat wpływu, jaki dwujęzyczność może wywierać na funkcjonowanie społeczne i psychologiczne , nie są zazwyczaj formułowane w odniesieniu do konkretnych procesów, takich jak kontrola uwagi czy hamowanie. Badacze skupiają się raczej na procesach związanych z poziomem inteligencji ogólnej, twierdząc, że dwujęzyczność wywiera na nią dobroczynny wpływ.

Dla milionów dzieci na całym świecie wejście w „świat języka” oznacza zetknięcie się z kilkoma systemami językowymi równocześnie. Opanowanie dwóch lub więcej języków jest dziś dla wielu  koniecznością.


Ponad połowa populacji świata jest obecnie dwujęzyczna lub wielojęzyczna. Oznacza to, że jeśli ktoś posługuje się tylko jednym językiem, to należy obecnie do mniejszości. Istnieją pewne oczywiste korzyści płynące z faktu posługiwania się więcej niż jednym językiem, w szczególności zdolność komunikowania się z ludźmi z różnych części świata w celach społecznych czy zawodowych. Niewątpliwie sprawia to, że dwujęzyczność jest bardzo cenną umiejętnością. Czy jednak fakt posługiwania się więcej niż jednym językiem oferuje jakieś dodatkowe korzyści na poziomie codziennego funkcjonowania? Jaki wpływ ma znajomość kilku języków na nasze codzienne funkcjonowanie?

O badaniach nad wielojezycznością i jej wpływem na funkcje poznawcze mówi Patrycja Kałamała, doktorantka z Instututu Psychologii UJ,  która otrzymała w tym roku stypendium Fundacji Nauki Polskiej dla młodych, obiecujących naukowców.  Audycję przygotowała Ewa Szkurłat.