Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Psychologii UJ na czele rankingu "Perspektyw"!

Instytutu Psychologii UJ zajął pierwsze miejsce wśród kierunków psychologicznych w Polsce w rankingu "Perspektyw"

Ranking Perspektyw uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w 7 kryteriach: absolwenci na rynku pracy (15 proc.), prestiż (14 proc.), innowacyjność (8 proc.), potencjał naukowy (15 proc.), efektywność naukowa (23 proc.), warunki kształcenia (10 proc.) i umiędzynarodowienie studiów (15 proc.). Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości IREG Approved. Jego metodologię opracowuje kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Perspektyw.

 

 

 

Polecamy również
Cztery granty NCN dla Instytutu Psychologii UJ
Grant FNP TEAM-NET dla dr hab. Marcina Szweda, prof. UJ
Dwa stypendia NAWA dla doktorantki i doktoranta IPs UJ!
Dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ został wybrany w-ce przewodniczącym komitetu zarządzającego sieci “The Neural Architecture of Consciousness”