Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dwa stypendia MNiSW powędrują do Instytutu Psychologii UJ

Mgr Kinga Wołoszyn-Hohol i Radosław Sterna wśród laureatów stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019. Gratulujemy!

 
Jak podaje Ministerstwo Nauki rektorzy uczelni przedstawili ministrowi 1894 wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019, w tym 1338 wniosków studentów i 556 wniosków doktorantów. Oceny wniosków dokonał zespół złożony z 24 ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Aplikacje zostały ocenione metodą punktową, zgodnie z którą punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny eksperci sporządzili listy rankingowe wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na tej podstawie minister podjął decyzję o przyznaniu 656 stypendiów studentom i 82 stypendiów doktorantom. Osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały co najmniej: 9 pkt – w przypadku studentów oraz 61 pkt – w przypadku doktorantów. W tym roku akademickim wysokość stypendium ministra wynosi 15.000 zł – w przypadku studentów oraz 25.000 zł – w przypadku doktorantów. Pełna lista laureatek i lauretaów znajduje się tutaj.
Polecamy również
Prof. Małgorzata Kossowska przewodniczącą Rady NCN
Joanna Durlik z IPs laureatką konkursu "Skomplikowane i proste"
Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla dr hab. Przemysława Bąbla
Sześć grantów NCN dla Instytutu Psychologii UJ!