Przejdź do głównej treści

Ogłoszenia dla studentów

Egzamin poprawkowy „Psychologia zeznań świadków”

Egzamin poprawkowy z kursu „Psychologia zeznań świadków”

Kryteria selekcji studentów na kurs

Kryteria selekcji studentów na kurs "Employee Development in Organization"

Zaliczenie ścieżki „Psychologia organizacji i reklamy”

Rozliczenia ścieżki ”Psychologia organizacji i reklamy” w terminie sesji letniej (do 29 06 2017) i poprawkowej (od 1 do 15 września 2017)

Egzamin z kursu „Etyka zawodu psychologa”

Zaliczenie kursu „Etyka zawodu psychologa”

Egzamin z kursu „Nieświadomość: sacrum, szaleństwo czy goetheański porządek"

Egzamin z kursu „Nieświadomość: sacrum, szaleństwo czy goetheański porządek" odbędzie się 26 czerwca (poniedziałek) o godz. 15.00