Przejdź do głównej treści

Ogłoszenia dla studentów

Godziny dziekańskie

W dniu 22 grudnia ustanowiono godziny dziekańskie

Sekretariat ds. studiów niestacjonarnych

Zmiana godzin dyżuru sekretariatu

Odpłatny eksperyment

Zapraszamy do udziału w odpłatnym eksperymencie IPs

Badania pamięci

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach dotyczących pamięci

Egzamin dot. kursu "Interwencja w sytuacjach traumatycznych indywidualnych i masowych"

Ustalono terminy egzaminu dot. kursu "Interwencja w sytuacjach traumatycznych indywidualnych i masowych"