Przejdź do głównej treści

Ogłoszenia dla studentów

List otwarty pracowników, studentów i doktorantów Instytutu Psychologii UJ przeciw dyskryminacji

Zachęcamy do poparcia listu otwartego pracowników, studentów i doktorantów Instytutu Psychologii UJ przeciw dyskryminacji

Nagroda im. Błażeja Szymury

Dnia 6 listopada 2016 r. Rada Instytutu Psychologii UJ ustanowiła Nagrodę im. Błażeja Szymury za najlepszą publikację doktorancką

Konkurs im. Jerzego Perzanowskiego

Informujemy, że został ogłoszony Konkurs im. Jerzego Perzanowskiego na najlepszą pracę magisterską oraz na najlepszą pracę doktorską

Spotkanie organizacyjne dot. projektu edukacyjnego "Psychologia Trzeciego Wieku..."

Rozpoczynamy realizację projektu edukacyjnego "Psychologia Trzeciego Wieku - program rozwoju kompetencji studentek i studentów psychologii w zakresie opieki nad osobami starszymi"! Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu.

Warsztat "Pięć Metod Uważnej Komunikacji"

Zapraszamy studentów Instytutu Psychologii UJ do udziału w warsztacie "Pięć Metod Uważnej Komunikacji", który odbędzie się w dniach 25-27 listopada 20106 r. (piątek: wykład wprowadzający godz. 19.00-21.00, sobota: godz. 9.30-17.00, niedziela: godz. 9.00 - 16.00) w budynku Instytutu.