Przejdź do głównej treści

Ogłoszenia dla studentów

Uwaga do wszystkich Studentek i Studentów - dyżury Pracowników Instytutu

Uaktualniono dyżury niektórych Pracowników Instytutu

Termin rozpoczęcia zajęć dydaktycznych

w semestrze zimowym 2021/2022

Organizacja roku akademickiego 2021/2022 w semestrze zimowym - list

Ustalono zasady organizacji zajęć w Instytucie Psychologii UJ

Lektorat z języka angielskiego - ważna informacja

Problemy z logowaniem do grup lektoratowych.

kurs: „Metodologia III” (egzamin dodatkowy)

Informacja dla osób uprawionych do pisania egzaminu w terminie dodatkowym.