Przejdź do głównej treści

Ogłoszenia dla studentów

Zaproszenie na spotkanie studentów z Prodziekanem ds. dydaktycznych prof. dr. hab. Leszkiem Sosnowskim

Szanowni Państwo, w imieniu Pana Prodziekana ds. dydaktycznych prof. dr. hab. Leszka Sosnowskiego, zapraszam na zdalne spotkanie w MS Teams, którego przedmiotem będą wszelkie problemy dydaktyczno-naukowe, związane z koniecznością dostosowania trybu nauczania do warunków epidemicznych.

Pomoc materialna - badanie studentów

Centrum Ewaluacji i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (CEAPP UJ) prowadzi badanie „Reforma systemu pomocy materialnej dla studentów”, które służy poznaniu opinii studentek i studentów na temat pomocy materialnej na uczelniach wyższych.

Dodatkowe wsparcie dla studentów i doktorantów ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szanowni Państwo,

NAGRODY MIASTA KRAKOWA – 2020

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski ogłasza konkurs na „Nagrody Miasta Krakowa – 2020”. Laureaci zostaną uhonorowani za konkretne osiągnięcia lub całokształt dokonań w kategoriach obejmujących następujące dziedziny:

Legitymacje studenckie - ważna informacja

Szanowni Państwo,