Przejdź do głównej treści

Ogłoszenia dla studentów

Zasady przyjęć na seminarium magisterskie

Studenci ubiegający się o przyjęcie w roku akademickim 2020/2021 na seminarium magisterskie "CZŁOWIEK W SYTUACJACH GRANICZNYCH. WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII I PSYCHOTERAPII EGZYSTENCJALNEJ" powinni złożyć list motywacyjny, zawierający następujące informacje:

Spotkanie informacyjne dla studentów II-IV roku w sprawie zapisów na kursy na rok. Akad. 2020/21

W dniu 02.07.2020 (czwartek) o godzinie 13.00 na platformie MS Teams odbędzie się spotkanie informacyjne

Zasady przeprowadzania egzaminów magisterskich w trybie bezpośrednim

Dopuszcza możliwość przeprowadzania egzaminów magisterskich w formie tradycyjnej, w salach IPs UJ

Rekrutacja na ścieżkę Psychologia organizacji i reklamy

Osoby zainteresowane rekrutacją na ścieżkę Psychologia organizacji i reklamy proszone są o wypełnienie ankiety. Ankietę należy wypełnić do 9 lipca b.r.

Rekrutacja na ścieżkę Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia

Osoby zainteresowane przyjęciem na ścieżkę proszę o przesłanie do 8 lipca b.r. dokumentów wymienionych w ogłoszeniu na adres agata.blaut@uj.edu.pl