Przejdź do głównej treści

Ogłoszenia dla studentów

Warunki przeniesienia na psychologię w Instytucie Psychologii UJ w roku akademickim 2019/2020

Nabór na psychologię jako przeniesienie w roku akademickim 2019/2020, odbywa się na podstawie testu z lektury.

Uprawnienia pedagogiczne (ważne informacje)

Uprzejmie przypominam osobom realizującym zajęcia w ramach przygotowania pedagogicznego, że jako praktykę zaliczyć można takie działania podejmowane w szkołach i poradniach, które zgłoszone były jako praktyki tzn. studentka/student otrzymała/otrzymał skierowanie na praktykę wraz z jej planem i może przedstawić zaświadczenie o odbyciu praktyki wraz z opinią opiekuna, którym był psycholog.

Rekrutacja do Collegium Invisibile

10 marca 2019 r., mija termin zgłaszania swoich kandydatur do Collegium Invisibile. Do pierwszego etapu wymagane jest wypełnienie formularza online oraz nadesłanie pracy pisemnej o charakterze naukowym.

Course Psychology of good life - Erasmus+ students

The course "Psychology of good life" starts on March 18th.

kurs: „Diagnoza psychologiczna” (egzamin dodatkowy)

Dodatkowy, a zarazem ostatni już, termin egzaminu z „Diagnozy psychologicznej”, został wyznaczony na 01.03 (piątek) na godz. 17.30.