Przejdź do głównej treści

BADANIA NAD TALENTEM SPORTOWYM W PSYCHOLOGII: AKTUALNE TRENDY I PRAKTYCZNE IMPLIKACJE (wykład) - zaproszenie

Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Komisji Psychologii PAN o/Kraków chciałbym zaprosić Państwa na wykład pt. BADANIA NAD TALENTEM SPORTOWYM W PSYCHOLOGII: AKTUALNE TRENDY I PRAKTYCZNE IMPLIKACJE, który wygłosi Pani dr hab. Małgorzata Siekańska, prof. AWF.

Wykład odbędzie się w dniu 25.03.2024 w sali 1.04 o godzinie 17:00 w Instytucie Psychologii UJ, ul. Ingardena 6.

Poniżej załączam streszczenie wykładu i biogram prelegentki.

 Pozdrawiam,

Marek Binder

Sekretarz Komisji Psychologii PAN o/Kraków

Na przestrzeni ostatnich 20 lat znacząco wzrosła liczba badań dotyczących talentu sportowego. Systematyczne i ukierunkowane przeglądy pozwalają na lepsze zrozumienie tego, co dotychczas zrobiono w zakresie badań nad talentem sportowym (np. jakie grupy zostały zbadane, jakie procedury badawcze zastosowano i jakie obszary eksplorowano). 

Celem wykładu jest prezentacja aktualnych trendów w badaniach nad talentem sportowym w psychologii oraz wskazanie kluczowych implikacji dla badaczy i praktyków. Szczególny akcent położony będzie na analizę badań dotyczących rozpoznawania talentów, a także specyfiki kompetencji trenerów w zakresie trafnej i rzetelnej identyfikacji oraz roli lekcji wychowania fizycznego jako środowiska mogącego sprzyjająć identyfikowaniu talentów sportowych. Ostatnia część wykładu będzie poświęcona badaniom dotyczącym umiejętności psychospołecznych ważnych dla rozwoju talentu sportowego.

 

 

dr hab. Małgorzata Siekańska, prof. AWF – certyfikowany psycholog sportu, pracuje w Zakładzie Psychologii na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Specjalizuje się w psychologii zdolności i wybitnych osiągnięć oraz psychologii sportu (sport dzieci i młodzieży, talent sportowy, samoregulacja i metapoznanie w aktywności sportowej, samoregulowane uczenie się). Tej tematyki dotyczą jej publikacje oraz wystąpienia konferencyjne. Pracuje indywidualnie z zawodnikami różnych dyscyplin sportowych (m.in., szachy, tenis, lekka atletyka). Członkini Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Association for Applied Sport Psychology (AASP), the European Federation of Sport Psychology (FEPSAC) i the Canadian Society for Psychomotor Learning and Sport Psychology (SCAPPS). Trenuje Hapkido.