Przejdź do głównej treści

Ścieżka z psychologii edukacji - zapisy

ustalono zasady zapisu na ścieżkę w roku akademickim 2023/2024

Osoby zainteresowane studiowaniem ścieżki Psychologia edukacji proszę o przesłanie na mój adres: d.czyzowska@uj.edu.pl następujących dokumentów:

1. Listu motywacyjnego,

2. Oceny z następujących przedmiotów: Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia I; Psychologia rozwoju w biegu życia II; Psychologia edukacji (proszę załączyć kartę przebiegu studiów),

3. Wykazu praktyk i wolontariatów odbytych w poradniach psychologicznych dla dzieci i młodzieży, szkołach, przedszkolach, ośrodkach pomocy psychologicznej dla dziecka i jego rodziny oraz placówkach zajmujących się wspomaganiem rozwoju osób dorosłych [opcjonalnie].

 

Dokumenty proszę przesłać do 12.06.2023 r. W tytule maila proszę wpisać: Rekrutacja na ścieżkę Psychologia edukacji.

 

Z poważaniem,

dr hab. Dorota Czyżowska, prof. UJ