Przejdź do głównej treści

Rekrutacja na ścieżkę „Psychoterapii” na rok 2023/2024

ustalono zasady rekrutacji na ścieżkę

Szanowni Państwo,

Osoby, chętne do studiowania ścieżki „Psychoterapia”, proszę po przesyłanie na mój adres emailowy m.opoczynska-morasiewicz@uj.edu.pl i upopoczy@gmail.com następujących danych (w jednym (!) pliku zatytułowanym nazwisko_imię_psychoterapia):

 

1. List motywacyjny,

2. Wykaz staży, praktyk, wolontariatów lub innych doświadczeń w miejscach, w których świadczona jest pomoc psychologiczna (ewentualnie wykaz planowanych staży),

3. Średnia ocen,

Termin składania dokumentów: między 22 maja 2023 a 14 czerwca 2023 r.

Limit przyjęć w roku akademickim 2022/2023: 20 osób

 

Z poważaniem,

dr hab. Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz, prof. UJ