Przejdź do głównej treści

Rejestracja na kursy w semestrze letnim 2022/23 i terminy płatności za usługi edukacyjne

zasady zapisów na kursy oraz terminy płatności za usługi edukacyjne

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczynającym się 25 lutego br. semestrem letnim 2022/23 w okresie od 6 do 27 lutego 2023 r. będzie otwarta rejestracja na kursy NIELIMITOWANE, gdzie samodzielnie możecie Państwo dokonywać zmian (zapis/wypis). Aby dokonać zmian w kursach LIMITOWANYCH, należy uzyskać zgodę koordynatora kursu i dostarczyć ją do sekretariatu osobiście pok. 2.06, mailowo: malwina.szpitalak@uj.edu.pl lub wrzucić do skrzynki prof. Szpitalak, znajdującej się na parterze naszego budynku.

 

Na kursy niepsychologiczne realizowane w innych jednostkach UJ zapisywać się należy wg zasad obowiązujących w jednostce, która oferuje dany przedmiot.

Zgodnie z paragrafem 4 Zarządzenia nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2019 przypominamy, że:

 

6. Wszystkie przedmioty, na które studenci zostali wpisani (zarówno poprzez rejestrację internetową, jak i przez pracowników administracji), powinny zostać podpięte pod odpowiedni program i etap studiów najpóźniej (…) do 2 marca w przypadku przedmiotów realizowanych w semestrze letnim. Za prawidłowość dokonanych podpięć odpowiada student.

7. Wpisy na przedmioty, które nie zostały podpięte we wskazanym w ust. 6 terminie, będą automatycznie usunięte z systemu USOS po upływie jednego dnia roboczego od upływu tego terminu.

 

Ponadto:

Studenci zobowiązani są do złożenia w USOSweb deklaracji wyboru przedmiotów w terminie (…) nie później niż do 12 marca na przedmioty w semestrze letnim. Złożenie deklaracji wyboru przedmiotów następuje za pomocą przycisku „złóż deklarację”.

Brak deklaracji stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów.

 

Bardzo prosimy o terminowe opłacanie należności za usługi edukacyjne.

Terminy rat czesnego za semestr drugi 15.02.2023, 15.03.23, 15.04.23, 15.05.23

Termin opłat za powtarzanie – 15.03.23

Od nieterminowych płatności naliczane są odsetki, a brak opłat jest podstawą do skreślenia z listy studentów oraz windykowania należności na drodze sądowej.

 

mgr Małgorzata Manwelian

Z up. Łukasz Żuraw