Przejdź do głównej treści

kursy: „Język migowy - kurs podstawowy” oraz „Język migowy - kurs doskonalący” - rekrutacja

rekrutacja na w/w kursy

Osoby, które ubiegają się o przyjęcie na kurs: „Język migowy - kurs podstawowy”, proszę o przesłanie średniej ocen z "Diagnozy psychologicznej" i "Pomocy psychologicznej" do 11.09.2022 na adres: pieniazekanna@interia.pl. Nieprzesłanie ocen w tym terminie oznacza, że osoba nie jest zainteresowana udziałem w kursie. Pierwszeństwo w rekrutacji na kurs „Język migowy - kurs doskonalący” będą miały osoby z najwyższą średnią ocen, które zapisały się na podstawową część kursu lub już go ukończyły.

mgr Anna Pieniążek

Z up. Łukasz Żuraw