Przejdź do głównej treści

Zasady przyjęć na seminarium magisterskie „Człowiek w sytuacjach granicznych. Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej” 2022/2023

Kryterium przyjęcia na seminarium:

Studenci ubiegający się o przyjęcie na seminarium powinni złożyć list motywacyjny, zawierający następujące informacje:

 

1. uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie na seminarium o tematyce będącej jego przedmiotem i opisanej w katalogu

2. wstępny zarys pracy: punkt wyjścia, inspiracje, przedmiot zainteresowań, pytania, metody, zastosowania

3. zainteresowania pozapsychologiczne

4. doświadczenia praktyczne (staże, wolontariaty, udział w projektach)

5. średnia ocen ze studiów

6. ocena z metodologii 2 (oraz Wybranych zagadnień z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej, jeśli kurs został już zrealizowany)

 

Zgłoszenia w jednym pliku proszę kierować: drogą elektroniczną na adres: m.opoczynska-morasiewicz@uj.edu.pl, i upopoczy@gmail.com

 

 

Stosowne dokumenty proszę przesłać na wskazane adresy w terminie do 28 sierpnia 2022 r. Zgłoszenia po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Limit przyjęć na seminarium:

 

Limit przyjęć w roku akademickim 2022/2023: od 8 osób-16 osób

 

 

dr hab. Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz, prof. UJ