Przejdź do głównej treści

Rekrutacja na ścieżkę z „Psychologii edukacji”

Osoby zainteresowane studiowaniem ścieżki „Psychologia edukacji” w roku akademickim 2022/2023,

proszę o przesłanie na mój adres: d.czyzowska@uj.edu.pl następujących dokumentów:

1. Listu motywacyjnego

2. Oceny z następujących przedmiotów: Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia I; Psychologia rozwoju w biegu życia II; Psychologia edukacji.

3. Wykazu praktyk i wolontariatów odbytych w poradniach psychologicznych dla dzieci i młodzieży, szkołach, przedszkolach, ośrodkach pomocy psychologicznej dla dziecka i jego rodziny oraz placówkach zajmujących się wspomaganiem rozwoju osób dorosłych [opcjonalnie].

 

Dokumenty proszę przesłać do 5.06. W tytule maila proszę wpisać: Rekrutacja na ścieżkę Psychologia edukacji.

 

Z poważaniem,

dr hab. Dorota Czyżowska, prof. UJ