Przejdź do głównej treści

Rekrutacja na ścieżkę specjalistyczną z Psychoterapii

w roku akademickim 2022/2023

Szanowni Państwo,

Osoby, chętne do studiowania ścieżki Psychoterapia proszę po przesyłanie na mój adres emailowy: m.opoczynska-morasiewicz@uj.edu.pl i upopoczy@gmail.com następujących dokumentów:

1. CV

2. List motywacyjny

3. Wykaz staży, praktyk, wolontariatów lub innych doświadczeń w miejscach, w których świadczona jest pomoc psychologiczna

4. Średnia ocen

Termin składania dokumentów: między 16 maja a 3 czerwca 2022 r.

Limit przyjęć w roku akademickim 2022/2023: 12 osób

 

Z poważaniem,

dr hab. Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz, prof. UJ

Z up. Łukasz Żuraw