Przejdź do głównej treści

List Zastępczyni Dyrektora ds. Studenckich oraz Kierownik Kierunku Psychologia do Studentek i Studentów

w sprawie zasad sanitarnych w związku z pandemią Covid-19

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, 

w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w Polsce, uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Komunikatem nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 września 2021 roku (link), oraz Komunikatem nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 listopada 2021 roku (link) wszystkie osoby przebywające na terenie budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego mają obowiązek przestrzegania zasad dystansu społecznego oraz zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych. Studentki i studenci mają obowiązek noszenia maseczek również w trakcie zajęć dydaktycznych.  

Bardzo prosimy o zachowanie zasad reżimu sanitarnego w budynku IPs, noszenie maseczek oraz dezynfekcję rąk przed wejściem do sali dydaktycznej. 

Ponadto informujemy, że student zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zachorowaniu wywołanym wirusem SARS-CoV-2 poprzez zgłoszenie tego faktu pocztą elektroniczną (m.manwelian@uj.edu.pl) lub telefonicznie (12663-24-06) do Pani Małgorzaty Manwelian oraz na adres: covidstudent@uj.edu.pl 

  

Życzymy Państwu dużo zdrowia i spokojnego studiowania. 

  

dr hab. Dorota Czyżowska, prof. UJ

Zastępczyni Dyrektora Instytutu Psychologii UJ ds. dydaktycznych

 

dr hab. Malwina Szpitalak, prof. UJ

Kierownik Kierunku Psychologia

 

Safety rules linked to COVID-19 pandemic.

Dear Students, 

Due to the worsening epidemic situation in Poland, we kindly remind you that in accordance with the Announcement No. 24 of the Rector of the Jagiellonian University of September 16, 2021 (link), and the Announcement No. 33 of the Rector of the Jagiellonian University of November 10, 2021 (link) all people remaining on the premises of the Jagiellonian University are required to observe physical distancing rules and to cover their mouths and noses in common areas. Students are required to wear masks also during classes.

We kindly ask you to follow the safety procedures in the Institute of Psychology, wear masks and disinfect your hands before entering the classroom.

In addition, we would like to inform you that students who contract SARS-CoV-2 virus must immediately notify this fact to Ms. Małgorzata Manwelian by e-mail (m.manwelian@uj.edu.pl) or by phone (12663-24-06) and to covidstudent@uj.edu.pl

We wish you to stay healthy and to find a sense of calm whilst studying.

  

Prof. Dorota Czyżowska

Deputy Head of the Institute for Educational Affairs 

Prof. Malwina Szpitalak

Head of the Psychology Programme of Study