Przejdź do głównej treści

(ZintegrUJ) Propozycja promocji rekrutacji

Szanowni Państwo,

w imieniu projekt ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, który spaja różne aspekty działalności dydaktycznej oraz uwarunkowania, w których działania te są realizowane w praktyce, środki dydaktyczne, kadrę: naukowo-dydaktyczną, administracyjną i zarządzającą, podporządkowując je głównym celom strategicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o prowadzonej przez nasze biuro rekrutacji na darmowe kursy i szkolenia, która trwa tylko do 15 marca 2021.

 

W rekrutacji mogą wziąć udział Studen-ci/-tki Uniwersytetu Jagiellońskiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (studia licencjackie, studia magisterskie, studia jednolite magisterskie) - będący na 2-ch ostatnich latach studiów (4 ostatnie semestry). Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z wytycznymi uczestnikami kursu nie mogą być studenci z Erasmus, ani z innych wymian międzyuczelnianych.

 

Lista kursów i szkoleń w USOSweb oraz forma prowadzenia zajęć:

 

Program wsparcia rozwoju kompetencji zawodowych w obszarze nauk przyr. - ścisłych:

a) Działalność akredytowanych laboratoriów badawczych w zakresie prawidłowego zarządzania chemikaliami oraz gospodarki odpadami - ZDALNIE

 

Program wsparcia rozwoju komp. zaw. w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

 a)  Szkolenie certyfikowane z zakresu pierwszej pomocy –– STACJONARNIE

b) Szkolenie certyfikowane - Inspektor Ochrony Radiologicznej – STACJONARNIE

c) Szkolenie certyfikowane - ALS zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych – STACJONARNIE

d) Szkolenie certyfikowane - EPLS (European Pediatric Life Support) – STACJONARNIE

e)Szkolenie certyfikowane - Zaawansowane zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej - ITLS (International Trauma Life Support) – STACJONARNIE

 

Program wsparcia kompetencji językowych:

a) Kurs języka polskiego dla cudzoziemców A2 – 11 miejsc ZDALNIE

b) Kurs języka polskiego dla cudzoziemców B1 – 11 miejsc ZDALNIE

c)Kurs języka polskiego dla cudzoziemców B2 – 14 miejsc ZDALNIE

d)Kurs języka polskiego dla cudzoziemców C1 – 10 miejsc ZDALNIE

 

Program wsparcia rozwoju kompetencji zawodowych i inf.w obszarze nauk społ. hum.:

a) Kurs Adobe InDesign – STACJONARNIE

b) Adobe Illustrator w pracy humanisty – warsztat – STACJONARNIE

c) Dokumentacja fotograficzna dziedzictwa kulturowego - podejście praktyczne – STACJONARNIE

d) Techniki fizyko-chemiczne w analizie zabytku – STACJONARNIE

e) Nowe technologie w kulturze - jak je projektować, by miały sens – warsztat – ZDALNIE

f) Zarządzanie projektami w Kulturze – ZDALNIE

g) Digitalizacja i udostępnianie archiwów publicznych – STACJONARNIE

 

I moduł - Obszar nauk społeczno-humanistycznych:

a) Dziennikarstwo i profilaktyka traumy – STACJONARNIE

b) Zarządzanie projektami w instytucjach kultury – ZDALNIE

c) Dziedzictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: przeszłość i teraźniejszość – – STACJONARNIE

d) Systematyczny przegląd literatury i tworzenie bibliografii – ZDALNIE

e) Analiza danych w Stata  – STACJONARNIE

f) Projektowanie gier: zasady i scenariusze – ZDALNIE

g) Warsztaty redakcji i publikacji tekstu - ZDALNIE

h) Promocja i marketing na rynku książki – ZDALNIE

i) Korespondencja biznesowa w języku angielskim – ZDALNIE

 

II moduł - Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

a) Praktyczne aspekty diagnostyki obrazowej w oparciu o programy i konsole symulacyjne – HYBRYDOWA

b) Dietetyka dla medyka – ZDALNIE

c) Postępowanie z osobami agresywnymi w ochronie zdrowia –  STACJONARNIE

 

III moduł - Obszar nauk przyrodniczo - ścisłych:

a) Zaawansowane programowanie funkcyjne – ZDALNIE

b) Turystyka wiedza a praktyka  – STACJONARNIE

c) Fotowoltaika III generacji - teoria i praktyka – HYBRYDOWA

d) Pracownia Badań Materiałów III - materiały memrystywne – HYBRYDOWA

e) Badania kliniczne - zastosowania w praktyce – STACJONRANIE

 

Harmonogramy:

a) http://www.zintegruj.uj.edu.pl/o-projekcie/zadania/2

b) http://www.zintegruj.uj.edu.pl/o-projekcie/zadania/4

 

Rekrutacja:

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=news/default&panel=DOMYSLNY&file=zintegruj.html

 

Informacje o rekrutacjihttps://www.facebook.com/zintegruj/photos/a.659242287824708/1183885628693702/

 

Pragniemy zaznaczyć, że liczba miejsc zmienia się z minuty na minutę, ale pragniemy uwidocznić, że spory wachlarz możliwości dla wielu Studentów/ek możemy zaoferować. 

 

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

 

Pozdrawiamy

 

Zespół projektu

Biuro Projektu ZintegrUJ

tel. 12 663 39 37

mail: rekrutacja.zintegruj.studenci@uj.edu.pl

 

Rejestracje: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=news/default&panel=DOMYSLNY&file=zintegruj.html

 

Znajdziesz nas tutaj:

http://www.zintegruj.uj.edu.pl/

Facebook: ZintegrUJ

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.